Vállalkozás Statisztikai Adatbázis

1995-2008

Hungarian Corporate Statistics Database

 
     
   

 

TARTALOM

(Kattintással ugorhat az egyes fejezetekre)

 

Az adatbázis alapján készített letölthető publikációk

Mintapéldák az adatbázis alkalmazhatóságára

Az adatbázis rövid ismertetése

Kik számára készült az adatbázis?

Az adatbázis részletes ismertetése

Vásárlási feltételek

 

 
 

A magyarországi vállalkozások múltja és jelene a számok tükrében

 

Az adatbázis alapján készített letölthető publikációk

 

Pál Belyó - Ottó Schmuck: Major Stakeholders in the Transformation of the Hungarian Enterprise Sector between 1987 and 2007, Hungarian Statistical Review, Volume 87, Special Number 13,  pp. 50-70

Letöltés innen     vagy    Letöltés a KSH honlapjáról

 

dr. Schmuck Ottó: Vállalkozások Magyarországon 1992-2008, Időszaki Közlemények XXXIX., ECOSTAT Gazdaság- és Társadalomkutató Intézet, 2010. április, pp. 138

Letöltés innen     vagy    Letöltés az ECOSTAT honlapjáról

 

dr. Schmuck Ottó: Vállalkozások Magyarországon 1992-1997, Időszaki Közlemények I., ECOSTAT KSH - Gazdaságelemző és Informatikai Intézet, Budapest, 1998. november, pp. 160

Letöltés innen     vagy    Letöltés az ECOSTAT honlapjáról

 

dr. Schmuck Ottó: Vállalkozások Magyarországon 1992-1997, Statisztikai Szemle, 1999 február-március, pp. 132-155

Letöltés innen     vagy    Letöltés a KSH honlapjáról

 

 

A lap tetejére

 

Mintapéldák az adatbázis alkalmazhatóságára

 

Mintaelemzés az ágazati pozíció meghatározására -> Megnyitás

 

Az adatbázis alkalmazási lehetőségei a Rating területén -> Megnyitás

 

Bepillantás a rendszerleírásba -> Megnyitás

 

 

A lap tetejére

Az adatbázis rövid ismertetése

Az adatbázis célja, alapfunkciói

 

Referenciacsoportok létrehozásának segítségével

 • az egyedi hitelezési és befektetési kockázatok elemzése, rövid távú előrejelzése,

 • a vállalkozási szféra egyes részterületeinek, működési jellemzőinek vizsgálata, teljesítményének előrejelzése

 •  hosszú távú mikró-, mezo-, és makró elemzések, előrejelzések készítése a társas vállalkozások körében.

Az adatbázis adatforrásai, felépítése, mérete, szerkezete

 • Adattartalma a társasági adóról és az osztalékadóról szóló (1996. évi LXXXI.) törvény hatálya alá tartozó vállalkozások (2007-2008-ban 330 ezer darab),

 • tízféle rendezési szempont (nómenklatúra, dimenzió, metszet) szerint referenciacsoportokba sorolt aggregált adatai.

Az adatbázis egyedülálló tulajdonságai

 • Tízdimenziós keresztmetszet-statisztikák előállítása: idősík 1995-2008 szerint, főtevékenység szerint (nem pénzügyi – pénzügyi vállalkozások), a saját tőke előjele szerint (nem negatív – negatív), az exporttevékenység szerint (exportálók – nem exportálók), a vállalkozás székhelye szerint (régiók, megyék), a vállalkozás mérete szerint (létszám kategóriák, árbevétel kategóriák, mérlegfőösszeg kategóriák)TEAOR szerint (gazdasági ágak, ágazatok, alágazatok) )

 • több, mint hetven eszköz, forrás és eredmény-kimutatás adat referenciacsoportonkénti aggregált értékeinek lekérdezési lehetősége,

 • több, mint ötven, a leggyakrabban használt pénzügyi, likviditási, vagyoni mutató referenciacsoportok szerinti megjelenítése,

 • negyven mutató esetében az alapadatokból számított kvartilisek referenciacsoportok szerinti kimutatása,

 • a leválogatott értékek azonnali grafikus ábrázolása,

 • a Vállalkozás Statisztikai Adatbázis adatainak összehasonlíthatósága más adatbázisokkal: az adatbázis felépítése során kialakított nómenklatúrák a KSH és az EUROSTAT adatbázisaival egybevethetőek, a kategória határok azonosak, de részletesebbek, több alábontást és értékadatokat tartalmaznak.

Az adatbázisból közvetlenül előállítható és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások

 • A maga nemében egyedülálló Vállalkozás Statisztikai Adatbázisközvetlenül lehetőséget biztosít a Felhasználó számára a megbízható adattartalom alapján elemzések készítésére, limitek meghatározására, üzleti terv készítésére, saját portfolió és ügyfélelemzésre.

 • Ugyancsak közvetlenül nyerhetők ki az adatbázisból az ágazati limitek meghatározásához, az ágazatok ügyfél- és partnerminősítéshez szükséges pénzügyi mutatószámok értékei is, amelyek a főátlagok mellett bemutatják a legmagasabb és a legalacsonyabb negyedbe (kvartilisek), valamint az átlaghoz tartozók értékeit, továbbá alkalmasak a tendenciák elemzésére is. (Az ehhez kapcsolódó ajánlás a mellékletben található.)

 • Felhasználónak az adatbázistól függetlenül is lehetősége van további közgazdasági elemzések megrendelésére, készíttetésére (középtávú üzleti tervhez régió, ágazat, vállalkozás típus, stb. bontásokban) az általa megadott (specifikált) ismérvek alapján.

 • Lehetőség van a Felhasználó által megadott vállalkozói ügyfelekre ügyféllimiteket meghatározni, az ügyfél- és partnerminősítéshez a belső szabályozás szerint alkalmazott pénzügyi mutatószámokat az ágazati mutatókkal összehasonlítani, egybevetni.

 • Lehetőség van közvetlenül az adatbázisból vagy közvetetten a Felhasználó által specifikált megrendelésre a vállalkozói ügyfelek hitelelbíráláshoz szükséges kockázatelemzések (pénzügyi mutatószámok, piaci részesedés) forrásainak előállítására.

 • A rendszerben lehetőség van hosszú távú mikró-, mezo-, és makró elemzések, előrejelzések készíttetésére a társas vállalkozások körében a Felhasználó által körülhatárolt szempontok szerint.

Budapest, 2010. április

A lap tetejére